lunes, 23 de mayo de 2011

Creació d'una plana web!!!!!

Eines utilitzades:
google sites: creador de pàgines web del motor google
google docs: editor de text, de presentacions...
www.picnik.com: editor de fotografies online
www.mystudiyo.com: creador de qüestionaris online
paint: retocs fotogràfics molt senzills
google: cercador
word: editor de text
youtube: pàgina de videos multiformats

Descripció breu plana web:
Plana web dedicada a l'ensenyament del bàdminton de base, dirigit especialment per al tercer cicle de primària.

Descripció breu unitat didàctica:
Activitats dirigides per a alumnes de tercer cicle per a introdiur-se en el funcionament del bàdminton. treballarem d'aquesta manera habilitats bàsiques com passades i recepcions, orientació espacial, impactes...

Recursos:
Ja esmentats anteriorment

Opinió:
Considerem després d'haver creat la plana web que és una feina fàcil de fer i que és molt útil dintre de l'àmbit escolar per a introduir l'alumnat en les noves tecnologies sense deixar de banda els objectius del currículum escolar.
Hem après a treballar en equip, utilitzant eines fàcils de treball amb les que des de casa cadascú pot veure in situ el que fan els seus companys sense necessitat de treballar en el mateix lloc físicament.
Considerem molt interessant saber utilitzar les eines que ens permeten crear planes web per a que dintre de l'escola poder ajudar a l'aprenentatge dinamitzant les activitats podent treballar sense utilitzar no solament el llibre de text. Sent conscients que podem utilitzar les noves tecnologies per a qualsevol tasca i assignatura podem donar sentit a les activitats de l'aula, fent veure als alumnes la importància del seu treball per la vida, tant dins com fora de l'escola. Perquè les noves tecnologies ens ajuden a formar part no solament de la societat més pròxima on vivim si no que a més formem part d'una societat global on tots, inclús sent un nen o una nena podem aportar el nostre granet d'arena i crear la societat democràtica.

 link a la plana web:
https://sites.google.com/site/m21escuelaef/home

No hay comentarios:

Publicar un comentario